29th Aug2011

Quake 3 i 1080p på Raspberry PI

by wnoll

Som tidigare lovat har nu teamet bakom Raspberry PI släppt en video på Quake 3 som körs på alpha hårdvaran modell B med 256MB RAM. Demon visar Quake 3 i full HD 1080p med x4 anti aliasing (kantutjämning) och högsta kvaliten på grafiska inställningar. Quake är spelbart men de är för närvarande lite besvikna på antalet bildrutor per sekund (ca 9-30fps), men de jobbar med att lösa dessa problem. Det är dock fortfarande imponerande grafikprestanda för en dator vars målpris är $35 (ca 245 exkl. moms med dagens kurs).

Mer information och en diskussion finns på raspberrypi.org