29th Aug2011

Quake 3 i 1080p på Raspberry PI

by wnoll

Som tidigare lovat har nu teamet bakom Raspberry PI släppt en video på Quake 3 som körs på alpha hårdvaran modell B med 256MB RAM. Demon visar Quake 3 i full HD 1080p med x4 anti aliasing (kantutjämning) och högsta kvaliten på grafiska inställningar. Quake är spelbart men de är för närvarande lite besvikna på antalet bildrutor per sekund (ca 9-30fps), men de jobbar med att lösa dessa problem. Det är dock fortfarande imponerande grafikprestanda för en dator vars målpris är $35 (ca 245 exkl. moms med dagens kurs).

Mer information och en diskussion finns på raspberrypi.org

13th Aug2011

Video på Raspberry PI Alpha

by wnoll

Nu har första produktionen av alpha korten av Raspberry PI anlänt till utvecklarna i cambridge. En video har lagts upp med en presentation av datorn. Denna produktion av korten motsvarar inte den slutgiltiga produkten. Men enligt uppgifter så skall den vara helt hårdvarukompatibel.

Demonstration av Raspberry PI Alpha på Youtube

I samband med upppakningen så tog ueveklarna även några kort på hårdvaran.

Raspberry PI Alpha

Raspberry PI Alpha

Raspberry PI Alpha - Underfrån

Raspberry PI Alpha - Underfrån

Mer Information